• image3

  Dôvera v IT bezpečnosť

Novinky

Centralizácia riadenia informačnej bezpečnosti s produktom THEMIS

Naše dlhoročné praktické skúsenosti z implementácií systémových prístupov riadenia bezpečnosti informačných aktív organizácií viedli k vytvoreniu modulárneho softvérového produktu THEMIS, zameraného na „praktickú“ informačnú bezpečnosť a jej riadenie. Z praktickej bezpečnosti vychádza aj naša koncepcia prehľadných užívateľských a manažérskych výstupov a súhrnných reportov stavu riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii. Produkt THEMIS nie je DMS systémom (dáta sú uchovávané v databáze.
Ďalej >

Lokálne riešenie vs Cloud

Veľmi módne slovo cloud, ešte módnejšie dáme to do cloudu, všetko je cloud, bez cloudu už dnešná spoločnosť nemôže vydržať, čo nie je v cloude ako by neexistovalo...Toto riešenie pod názvom sálový počítač už existovalo dávno. Jeden naozaj obrovský počítač a naň pripojené desiatky, niekde až stovky terminálov,.

Ďalej >

Nová služba pre našich zákazníkov

Nezávislé posudzovanie nákladovosti projektov

Na základe ukončenia zberu podkladových dát a následných analýz, ktoré sme vykonávali od roku 2005, poskytujeme našim zákazníkom od 5.5.2014 aj službu posúdenia nákladovosti projektov a súvisiacich vyvolaných nákladov. Poskytnutie tejto služby má pomôcť zákazníkovi (hlavne manažérom a majiteľom) s posúdením TCO (Total.

Ďalej >
 • Adresa

  DITASEC s. r. o.
  Jadrová 11
  821 02 Bratislava

  SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 • Fakturačné údaje

  IČO: 44740824
  DIČ: 2022814794
  IČDPH: SK2022814794
  Číslo účtu: 2620185092/1100

 • Office

  Tel.: +421 2 20901066
  Fax: +421 2 20901065

  ditasec@ditasec.sk
  office@ditasec.sk
  financie@ditasec.sk