Centralizácia riadenia informačnej bezpečnosti s produktom THEMIS

27.09.2016

Naše dlhoročné praktické skúsenosti z implementácií systémových prístupov riadenia bezpečnosti informačných aktív organizácií viedli k vytvoreniu modulárneho softvérového produktu  THEMIS, zameraného na „praktickú“ informačnú bezpečnosť a jej riadenie. Z praktickej bezpečnosti vychádza aj naša koncepcia prehľadných užívateľských a manažérskych výstupov a súhrnných reportov stavu riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii.

Produkt THEMIS nie je DMS systémom (dáta sú uchovávané v databáze a pripravené na modelovanie, uložené sú len historické výstupy) a jeho veľkým prínosom pre Vás budú prehľadné pracovné plochy, výstupy a centralizovaná správa dokumentácie riadenia informačnej bezpečnosti, kontrol, monitoringu, plánovania postupov, plánovania kontinuity činností a obnovy systémov spolu s definovaním testovacích procedúr, vyhodnocovania rizík a incidentov, databázy známych problémov a znalostí z oblasti informačnej bezpečnosti, zmien bezpečnostných konfigurácií, sledovania úrovní služieb bezpečnosti, sledovania a pravidelnej aktualizácie bezpečnostnej legislatívy a z nej vyplývajúcich úloh spolu so zodpovedajúcimi manažérskymi reportami.

Softvérový produkt THEMIS pozostáva z jednotlivých modulov, ktoré sú spracované v súlade s legislatívnymi požiadavkami na riadenie informačnej bezpečnosti a procesnej metodiky.