Lokálne alebo cloudové riešenie?

07.09.2016

Veľmi módne slovo cloud, ešte módnejšie dáme to do cloudu, všetko je cloud, bez cloudu už dnešná spoločnosť nemôže vydržať, čo nie je v cloude ako by neexistovalo…Toto riešenie pod názvom sálový počítač už existovalo dávno. Jeden naozaj obrovský počítač a naň pripojené desiatky, niekde až stovky terminálov, ktoré vlastne nevedeli nič, len zobraziť to, čo im počítač poslal.
Dnešné cloud riešenie je ale iné. Niekde, a povedzme si, že len pár ľudí vie kde naozaj reálne, leží obrovské výpočtové stredisko – serverová farma. Tam pristupujú milióny užívateľov a zariadení a využívajú tisíce služieb spravovaných množstvom odborníkov. Každý poskytovateľ , ak má vlastnú “farmu”, tak nie len jednu, ale má ich rovno niekoľko, prepojených a previazaných tak, že vy síce môžete pristupovať na “svoje” dáta a myslíte si, že pristupujete k dátam na území svojho štátu alebo maximálne vedľa u susedov, ale v skutočnosti sú vaše dáta v Indii a zároveň v Amerike a ešte možno niekde v Austrálii.

Bohužiaľ veľa ľudí hlavne v manažmente malých a stredných firiem vidí veľkú okamžitú “úsporu” finančných nákladov a nedá si predložiť prepočet alternatívnych možností. Vo svojej podstate totiž usporiť nemôžu a zväčša podľahnú skúseným obchodníkom. Skúsme si urobiť prepočet claudového vs. lokálneho riešenia pre firmu s 25 ľuďmi – právnu kanceláriu. Vybrali sme tri možnosti.

A. Lokálny HW a SW – zahŕňa nákup HW a SW ( server, zálohovanie, licencie, kancelársky softvér)
B. Google Apps pre firmy so službou Sejf
C. Microsoft – Office 365 pre stredné a veľké firmy

Pri riešení vlastného HW a SW máme tú výhodu, že aj keď nebudeme pripojený na internet, tak nám firma môže fungovať. Čo u oboch ostatných riešení nie je možné. Respektíve dokumenty nepôjdu nikam ukladať a budú nedostupné uložené dokumenty. Z tohto tiež vyplýva, že bude určite potrebné ďaleko stabilnejšie a rýchlejšie pripojenie k Internetu. Tam kde nám pri možnosti A. stačí 2MB + aký koľ vek broadband (ADSL, WiFi), tak u možnosti B. a C. – cloudového riešenia musíme mať mininálne 8MB a ešte od iného poskytovateľa ďalšie pripojenie s aspoň 2MB uploadom. Rozdiel v cenách je potom obrovský. (Klasickú kombináciu zvládnete tak za 130€, u cloudu počítajte minimálne s 300€ a to pravdaže pozor na agregované pripojenia , kde Vám poskytovateľ má snahu zamlčať, s koľkými ďalšími užívateľmi zdieľate rýchlosť – šírku pripojenia). Pripravte sa aj na klasickú odpoveď v prípade, keď niečo nebude fungovať korektne – máte pomalé pripojenie alebo je problém na sieti. Ďalej sú zohľadnené kapacity úložiska, kedy je potrebné vziať do úvahy, že lokálne disky mávajú ďaleko väčšie objemy, len musíme počítať aj s ich zálohovaním a napájaním.Posledným parametrom je email. U vlastného riešenia musíme počítať s tým, že keď nám odíde server, môžeme byť bez emailov (ale aj to ide riešiť pretože väčšina hostingov vám emaily dá rovno k doméne a stačí s nimi dohodnúť, že využijete ich server ako zálohu a nastavíte MX záznamy). Premýšľali sme aj nad tým, či sa v tomto prípade firma spoľahne sama na seba bez IT pracovníka. Jednoznačná odpoveď je, že nie. Jednoducho v dnešnej dobe to nie je možné a raz za 14 dní bude potrebný zásah špecialistu. Ale veď aj cloudové služby musí niekto konfigurovať a starať sa o ich dostupnosť. Takže sme prirátali aj tento náklad.

No a ako dopadli ročné náklady na každý z variantov?


A. Lokálny HW a SW so službami, pripojením a energiami4.950€
B. Google Apps pre firmy so službou Sejf a pripojeniami5.860€
C. Microsoft – Office pre stredné a veľké firmy a pripojenia6.130€


Z toho je vidieť, že cloudové riešenia sú vo svojej podstate rovnako drahé a ponúkajú rovnaké služby. (Do úvahy sme brali aj to, že od Microsoftu, dostanete licencie na klasický Office).

Omnoho zaujímavejšie na porovnanie je riešenie pre firmu s 250 zamestnancami, kde už nie je možné využiť Small Bussiness Windows, ale musí sa zaobstarať Server + Exchange, ale tiež už ďaleko rýchlejší internet. No a dopadlo to z pohľadu ročných nákladov už ďaleko zaujímavejšie.


A. Lokálny HW a SW so službami, pripojením a energiami29.430€
B. Google Apps pre firmy so službou Sejf a pripojeniami45.800€
C. Microsoft – Office pre stredné a veľké firmy a pripojenia55.780€


Veľa oponentov môže napísať, že je to hrubý odhad, že môžu byť výrazné odchýlky v cenách a rôzne zľavy. So všetkým súhlasíme a každé jedno riešenie je potrebné prepočítať. Nie však predajcami, ale nezávisle. Z praxe poznáme zopár prípadov, keď dvaja zákazníci zaplatili za rovnaké riešenie rozdielnu cenu o 40 percent!

Nuž a prečo to celé rozpisujeme? Aký je zámer? Je to jednoduché. Zatiaľ sme nebrali do úvahy bezpečnosť vašich dát. Dostávame opakovane otázku, prečo nie cloud. Odpoveďou je – pretože informácie, ktoré na cloud nahráte, prestávajú byť Vaše a strácate nad nimi kontrolu. Poskytovateľ s nimi môže robiť úplne čo chce. Môže ich zmazať, upraviť, využiť informácie čo v nich sú. Alebo sa poskytovateľ rozhodne, že už k svojim dátam nemáte prístup..máte ohodnotené Vaše dáta? Pri strate dát zväčša 93 percent spoločností už svoje podnikanie nerozbehne a skrachuje. Môžu nastať aj rôzne problémové situácie – čo keď prevádzkovateľ skončí? Čo keď vašu spoločnosť bude čakať súdny spor a poskytovateľ vaše dáta ihneď odovzdá súdu? Nechce sa nám ani domýšľať ďalšie scenáre v spojitosti so štátnou úradníckou mašinériou alebo vašou konkurenciou.

Tvrdenia, že kto nerobí nič zlé, nemusí sa predsa o svoje dáta báť a nemá čo tajiť sú ale zavádzajúce z mnohých dôvodov a priam sa ponúka rýchla otázka: “Ak vláda / štátne organizácie nerobia nič zlé, nemali by sa báť odtajniť všetky svoje dokumenty.” Tak koľko ste ich videli? Koľkokrát ste sa dozvedeli pravdu? Prečo všetci radi špekulujeme nad kauzami z oblasti politiky, vojenstva, bezpečnosti a najmä biznisu? Myslíte si, že niekto z nich na ukladanie citlivých informácií využíva cloud?

Áno vieme, cloud s nami zostane, ale bude záležať len na uvedomelosti ľudí, aký vlastne bude. Vám sme chceli ukázať, že za nižšiu cenu ostanú vaše dáta pod vašou kontrolou. Alternatívne možnosti hardware a software dávajú veľkú príležitosť ako ušetriť a pritom nedovoliť nikomu vyťažiť vaše obchodné dáta.