Nová služba pre našich zákazníkov

27.09.2016

Nezávislé posudzovanie nákladovosti projektov

Na základe ukončenia zberu podkladových dát a následných analýz, ktoré sme vykonávali od roku 2005, poskytujeme našim zákazníkom od 5.5.2014 aj službu posúdenia nákladovosti projektov a súvisiacich vyvolaných nákladov. Poskytnutie tejto služby má pomôcť zákazníkovi (hlavne manažérom a majiteľom) s posúdením TCO (Total cost of ownership t.j. celkových nákladov na vlastníctvo počas doby životnosti produktu alebo služby). Výstupom je manažérsky sumár s odhadom relevantných priamych a vyvolaných nákladov na kupované informačno-komunikačné tovary a služby a ich  porovnanie s alternatívnymi  riešeniami.

Tak ako obvykle je našim zákazníkom využívajúcim náš DISM poskytovaná táto služba v štandardnom balíku bezplatne, za účelom koncepčného a optimalizovaného riadenia vynakladaných finančných prostriedkov na produkty alebo služby, bez možného vplyvu vendorov.