Posuňte s nami Vaše IT
na vyššiu úroveň
Čo Vám ponúkame

Služby

Referencie

Partneri

Vývoj a implementácia modulárneho IS

Naše dlhoročné praktické skúsenosti z implementácií systémových prístupov riadenia informačných aktív a ich komplexnej bezpečnosti v organizácii viedli k vytvoreniu modulárneho softvérového produktu zameraného na „praktickú“ stránku plánovania a riadenia informačných systémov a ich bezpečnosti v duchu „čo nemeriate, to neriadite“. Z praxe vychádza aj naša koncepcia prehľadných užívateľských a manažérskych výstupov a súhrnných reportov stavu riadenia informačných aktív a ich bezpečnosti v organizácii.

Produkt nie je DMS systémom (dáta sú uchovávané v databáze a pripravené na modelovanie, uložené sú len historické výstupy) a jeho veľkým prínosom pre Vás budú prehľadné pracovné plochy, výstupy a centralizovaná správa dokumentácie informačných aktív, riadenia informačnej bezpečnosti, kontrol, monitoringu, plánovania a čerpania rozpočtu, procesov, plánovania kontinuity činností a obnovy systémov spolu s definovaním testovacích procedúr, vyhodnocovania rizík a incidentov, databázy známych problémov a znalostí z oblasti informačnej bezpečnosti, zmien bezpečnostných konfigurácií, sledovania úrovní služieb bezpečnosti, sledovania a pravidelnej aktualizácie bezpečnostnej legislatívy a z nej vyplývajúcich úloh.

Softvérový produkt pozostáva z jednotlivých modulov, ktoré sú spracované logicky s dôrazom na ich vysoké praktické využitie a v súlade s legislatívnymi požiadavkami na riadenie informačných systémov, plánovania, centralizácie a informačnej bezpečnosti spolu s procesnou metodikou.

Ponúkame Vám jedinečný modulárny systém novej generácie, ktorým dostanete pod kontrolu procesy a výdavky na ICT spolu so zabezpečením centralizácie dokumentácie, riadenia informačných aktív a ich obnovy, splnenia legislatívnych požiadaviek na fungovanie ICT a informačnej bezpečnosti vo Vašej organizácii. Softvérový produkt je vyvíjaný na Open-Source platforme DJANGO v programovacom jazyku Python. Táto platforma bola zvolená z dôvodu efektívnej modularity systému a jeho jednoduchého prispôsobovania požiadavkám zákazníkov bez riešenia VENDOR LOCK, z bezpečnostného hľadiska kvôli lepšiemu aplikačnému zabezpečeniu a z ekonomického hľadiska kvôli odstráneniu nákladov na licencie a licenčný maitenance.

Vue.js
Django
PostgreSQL
Celery
Redis
Docker

KontaktOdoslaním formulára súhlasíte so spracovaním vami zadaných osobných údajov.

Adresa

DITASEC s. r. o.
Jadrová 11
821 02 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Office

Tel.: +421 2 20901066
Fax: +421 2 20901065

ditasec@ditasec.sk
office@ditasec.sk
financie@ditasec.sk

Fakturačné údaje

IČO: 44740824
DIČ: 2022814794
IČDPH: SK2022814794
Číslo účtu: 2620185092/1100